DM Culture


Κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,

Κύριε Πρύτανη,

Αγαπητοί σύνεδροι,

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση να χαιρετίσω σήμερα ένα εξαιρετικής σημασίας συνέδριο με θέμα «Νέες τάσεις στο χώρο των Βιβλιοθηκών: προτάσεις για εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών».

Πρόκειται αναμφίβολα για μια σημαντική πρωτοβουλία που φέρνει κοντά επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και της Κύπρου. Δυνάμεις, που συμβάλουν στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του πολιτισμού με σύγχρονα εργαλεία για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών που η κάθε Βιβλιοθήκη καλείται να αξιοποιήσει σήμερα.

Φίλες και φίλοι,

Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι οι Βιβλιοθήκες δεν περιορίζονται μόνο στο ρόλο φύλαξης και πρόσβασης σε έντυπο υλικό, ούτε αρκούνται στη στερεότυπη εικόνα ενός χώρου για ανάγνωση και περιήγηση. Αντίθετα έχουν πλέον καταστεί σύγχρονα κέντρα πληροφόρησης και σήμερα αποτελούν σημεία πρόσβασης σε υγιείς και αξιόπιστες πηγές στη γνώση.

Ως εκ τούτου ο ρόλος τους στη σύγχρονη πραγματικότητα είναι πολυδιάστατος και επιβάλλει την υιοθέτηση των ολοένα αυξανόμενων τεχνολογικών εξελίξεων προκειμένου να είναι σε θέση να διαχέουν τη γνώση εκτός των τειχών τους σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη μέσω ανοικτής και εξ αποστάσεως πρόσβασης συμβάλλοντας έτσι επιτελικά σε τομείς της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, του Πολιτισμού και της διαφύλαξης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς.

Μέσα σε αυτή την παγκόσμια ψηφιακή έκρηξη οι Βιβλιοθήκες καλούνται να συμβαδίσουν με τις συνεχώς αυξανόμενες πληροφοριακές ανάγκες της κοινωνίας. Πρέπει ταυτόχρονα να αφουγκράζονται τις ανάγκες της και να είναι έτοιμες να διοχετεύσουν την κατάλληλη γνώση με τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον που επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών από το οποίο οι Βιβλιοθηκονόμοι έχουν την τεχνογνωσία να διαχωρίσουν τη έγκυρη και αξιόπιστη γνώση από την υποκειμενική πληροφόρηση ως αποτέλεσμα του καταιγισμού των πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Εκτός από σύγχρονα κέντρα πληροφόρησης οι Βιβλιοθήκες αποτελούν δεξαμενές πολιτισμού. Στη σύζευξη αυτών των δύο χαρακτηριστικών εδράζεται και η δυνατότητα κάθε Βιβλιοθήκης να συμβάλει στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας βοηθώντας παράλληλα στη ανάπτυξη και ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού της πολιτιστικής διπλωματίας αλλά και της διατήρησης της ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς ως βασικά συστατικά για την αειφόρο ανάπτυξη και πνευματική δημιουργία. Το καλοκαίρι μάλιστα που μας πέρασε είχα την τύχη να επισκεφθώ την καινούργια βιβλιοθήκη της πόλης του Ελσίνκι, η οποία πραγματικά αποδεικνύει τον ρόλο μιας βιβλιοθήκης ως ζωτικό κύτταρο πολιτισμού στο αστικό οικοσύστημα.

Όλοι γνωρίζουμε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν σε κάθε υπηρεσία, μεταξύ αυτών και οι Βιβλιοθήκες, να ενταχθούν σε ένα άρτια δομημένο πλαίσιο συνεχούς επιμόρφωσης το οποίο επικεντρώνεται σε τομείς ψηφιακών δεξιοτήτων, τεχνολογικών αναβαθμίσεων και συνεχούς ενημέρωσης όσον αφορά το μεταβαλλόμενο επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης.

Στο χώρο των Βιβλιοθηκών, η ανάγκη αυτή για συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων που πλαισιώνουν τις λειτουργίες χρήσης εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών, είναι πλέον επιβαλλόμενη και όχι απλά προαιρετική.

Με πρωτοβουλίες, όπως το σημερινό συνέδριο, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην υλοποίηση του στόχου μας, που δεν είναι άλλος από την ανταλλαγή ιδεών και εμπειρογνωμοσύνης, ως εφαλτήριο για κοινές δράσεις στη βάση ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας που επιτρέπει στις Βιβλιοθήκες να αλληλοεπιδρούν και ταυτόχρονα να ενισχύουν με κάθε δυνατό τρόπο το εύρος των υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο.

Ως Υφυπουργείο Πολιτισμού, έχουμε πλήρη επίγνωση του επιτελικού αυτού ρόλου και αναγνωρίζουμε τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι Βιβλιοθήκες ως σύγχρονα κέντρα πληροφόρησης και κατ’ επέκταση πυλώνες γνώσης.

Γι’ αυτό άλλωστε έχουμε συμπεριλάβει στο οργανόγραμμα μας σημαντικούς τομείς που αφορούν το χώρο των Βιβλιοθηκών και ειδικότερα τη διαμόρφωση υποστηρικτικών δομών για συνεχή ανάπτυξη και σχεδιασμό όλων των δημόσιων βιβλιοθηκών της Κύπρου μέσα από την εποπτεία της Κυπριακής Βιβλιοθήκης η οποία αποτελεί, μεταξύ άλλων, το κατεξοχήν συντονιστικό όργανο για υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο, τον εκσυγχρονισμό και την υποστήριξη των Βιβλιοθηκών.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού και η Κυπριακή Βιβλιοθήκη βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς για την έναρξη διαδικασιών, στη βάση σχετικών μελετών που υποβλήθηκαν, για σκοπούς Ανέγερσης του νέου Κτηρίου της Κυπριακής Βιβλιοθήκης στο χώρο της Αρχιγραμματείας. Ένα έργο το οποίο προσδίδει το σημαντικό ρόλο και υπόσταση που αρμόζει σε μια Βιβλιοθήκη εθνικής εμβέλειας που δρα ως θεματοφύλακας της Ιστορίας και του Πολιτισμού της χώρας μας.

Παράλληλα έχουμε συμπεριλάβει στις προτεραιότητές μας τον τομέα «Ψηφιακού Πολιτισμού» μέσω του οποίου υλοποιούνται σημαντικές δράσεις σε θέματα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μέσω του εν λόγω τομέα θα προωθηθεί, μεταξύ άλλων, η ορθή διαχείριση ψηφιακού υλικού πολιτιστικού περιεχομένου σε συνάρτηση με την υλοποίηση προγραμμάτων, στο πλαίσιο συνεργασίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Europeana» στην οποία έχουν ήδη μεταφορτωθεί πέραν των 43.000 ψηφιακών αντικειμένων από σημαντικούς φορείς Πολιτισμού της Κύπρου.

Μία από τις πιο σημαντικές ψηφιακές υποδομές του τομέα «Ψηφιακού Πολιτισμού» είναι ο «Εθνικός Συσσωρευτής Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων» που θα σας παρουσιάσει αργότερα ο αρμόδιος λειτουργός του Υφυπουργείου μας στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών.

Καταληκτικά, θα ήθελα να διαβεβαιώσω την Βιβλιοθηκονομική Κοινότητα ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού είναι εδώ και στηρίζει τις προσπάθειές σας προς όφελος των Βιβλιοθηκών και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που σε αυτή την κοινή πορεία έχουμε συνοδοιπόρους την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, την Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και πολλούς άλλους σημαντικούς φορείς.

Τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους συνέδρους που ταξίδεψαν από το εξωτερικό και είναι σήμερα μαζί μας, πρόθυμοι όπως πάντα να μοιραστούν τις γνώσεις και εμπειρίες τους, ώστε να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το επιστημονικό μας υπόβαθρο. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι μέσα από ανταλλαγές ιδεών, εισηγήσεων και εμπειριών, οι συμμετέχοντες θα αποκομίσουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν νέες πρωτοποριακές τεχνολογίες και να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών που στελεχώνουν.

Θερμές ευχαριστίες, επίσης, σε όλους όσους συνέβαλαν στη διεξαγωγή του σημερινού συνεδρίου.

Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στο έργο σας.